cermag construction - logo

Referencje

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Referencje – Termy Bania

Referencje – Termy Bania

 

„Informujemy, że z firma Cermag Construction na nasze zlecenie opracowała technologię prowadzenia prac naprawczych oraz dokonała doboru materiałów w zakresie wymiany posadzki żywicznej w obiekcie basenowym Termy Bania.

Wartość wykonanych prac wynosiła 709 245,81 zł brutto, a prace zostały wykonane w miesiącu kwietniu 2016 roku.

Na wykonany w /w zakres prac spółka Cermag Construction udzieliła 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi.

Wymieniony powyżej zakres robót został wykonany z należytą starannością i śmiało rekomendujemy firmę Cermag Construction Sp. z o.o. jako solidnego i sprawdzonego Wykonawcę posiadającego dużą wiedzę techniczną i technologiczną w zakresie powierzonego frontu robót oraz rzetelnych pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.