cermag construction - logo

Referencje

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Referencje – Max Bogl

Referencje – Max Bogl

 

„Firma Max Bogl Polska Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca zadania inwestycyjnego pt:

„Kontynuowanie budowy nowego Stadionu we Wrocławiu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych, a w szczególności prac polegających na dostawie i montażu okładzin ceramicznych ściennych i podłogowych wraz z izolacją i montażem profili wykończających ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych i kuchniach”,

podpisała umowę o wykonawstwo ze spółką Cermag Construction.

Prace zlecone polegały na:

– dostawie i montażu okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach sanitarnych strefy VIP, zaplecza piłkarskiego oraz pomieszczeń technicznych,
– dostawie i montażu okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach w szatniach piłkarskich i sędziowskich oraz pomieszczeniach jacuzzi,
– dostawie i montażu okładzin ceramicznych na ścianach ora montażu elementów wykończeniowych wraz z wykonaniem uszczelnień w systemie Sopro w pomieszczeniach kuchni,
– dostawie i montażu okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach w kioskach gastronomicznych.

Prace w/w wykonywane były w okresie 01-06-2011 do 15-04-2012.
Ogólna powierzchnia wykonanych okładzin wyniosła ok. 11 tyś m2.
Powierzone prace zostały wykonane w terminie, z należytą starannością, zgodnie z ustaleniami i projektami budowlanymi .

Niniejszym listem pragniemy polecić innym Inwestorom, Generalnym Wykonawcom firmę Cermag Construction Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jako rzetelnego wykonawcę robót budowlanych.