cermag construction - logo

Referencje

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Referencje – Zarząd Inwestycji Miejskiej

Referencje – Zarząd Inwestycji Miejskiej

 

„Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że firma Cermag Construction Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 38-40 wykonała na nasze zlecenie w terminie do dnia 06. 05.2014r. do dnia 31.07.2014r. wymianę foli basenowej w niecce na płytki ceramiczne wraz z rynną przelewową oraz płytek ceramicznych plaży w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Wieczystej 105 we Wrocławiu.

Zakres prac obejmował wykonanie wymianie folii basenowej w niecce o powierzchni 312,50 m2 na płytki ceramiczne oraz płytek ceramicznych plaży o powierzchni 228,50 m2, w tym:

– prace zabezpieczające i rozbiórkowe,
– wykonanie napraw powierzchni uszkodzonych, wykucie, oczyszczenie, reprofilacja, uszczelnianie i szpachlowanie,
– ułożenie koryt ceramicznych przelewów górnych wraz z rusztem PCV,
– ułożenie płytek ceramicznych na dnie i ścianach niecki,
– ułożenie płytek ceramicznych plaży oraz dolnego pasa płytek ściennych,
– montaż rynienek odwodnienia liniowego,
– malowanie ścian i sufitów podbasenia i hali basenowej,
– wymianę opraw oświetlenia niecki basenowej na LED 24W,
– montaż nowych dysz instalacji hydraulicznej basenu, kratek spustowych, króćca próbki wody oraz króćca odkurzacza.

Prace związane z wykonaniem zadania zostały wykonane terminowo zgodnie z zawartą umową, zasadami sztuki budowlanej i przepisami. Wartość prac wyniosła 396 575 zł brutto.”