cermag construction - logo

Praca

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Kierownik Budowy

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

Cermag Construction Sp. z o.o., firma działająca na polskim rynku od 2007r. i prowadząca działalność gospodarczą w sektorze budownictwa kubaturowego, przemysłowego oraz rekreacyjno-sportowego, poszukuje kandydatki/a na stanowisko:

Kierownik Budowy
Miejsce pracy: Wrocław

Co należy do głównych obowiązków:
• Planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją robót budowlanych,
• Wsparcie Kierownika Kontraktu w zakresie koordynacji prac oraz optymalizacji kosztowej rozwiązań projektowych,
• Analiza dokumentacji budowy oraz monitoring kosztów budowy,
• Koordynacja prac podwykonawców,
• Dbałość o wysoką jakość robót,
• Dobór podwykonawców, negocjowanie warunków współpracy,
• Sporządzanie harmonogramów realizacji robót,
• Współpraca z Inwestorami, Podwykonawcami, Projektantami,
• Przygotowanie i przeprowadzenie procedury pozwolenia na użytkowanie

Jeśli:
• Posiadasz wykształcenie wyższe techniczne,
• Masz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
• Możesz się pochwalić minimum 2 – letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku kierownika budowy,
• Potrafisz dobrze organizować i planować pracę własną i podległego zespołu,
• Cechuje Cię samodzielność i wysoki poziom zaangażowania w powierzone zadania,
• Aktywnie korzystasz z prawa jazdy kat. B,
• Jesteś gotowy do krótkoterminowego wykonywania zadań poza miejscem zamieszkania

Oferujemy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
• Atrakcyjny system wynagrodzenia i premiowania,
• W przypadku stałej współpracy, udział w ciekawych i zróżnicowanych projektach,
• Dostęp do atrakcyjnego ubezpieczenia grupowego, prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej,
• Wyjazdy Integracyjne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z procedurą rekrutacyjną, prowadzoną przez CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o.
3. Zgłoszenie swojej aplikacji, stanowiącej odpowiedź na zamieszczone powyżej ogłoszenie, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2.
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające – firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
7. CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. W oparciu o Państwa dane osobowe CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Pozostałe ogłoszenia o pracę

Kierownik Budowy

Cermag Construction Sp. z o.o., firma działająca na polskim rynku od 2007r. i prowadząca działalność gospodarczą w sektorze budownictwa kubaturowego, przemysłowego oraz rekreacyjno-sportowego, poszukuje kandydatki/a

Więcej »

Kierownik Robót Budowlanych

Cermag Construction Sp. z o. o., firma działająca na polskim rynku od 2007r. i prowadząca działalność gospodarczą w sektorze budownictwa kubaturowego, przemysłowego, rekreacyjno-sportowego oraz komercyjnego

Więcej »