cermag construction - logo

Referencje

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Referencje – Qubus Hotel

Referencje – Qubus Hotel

 

„Potwierdzamy, że spółka Cermag Construction Sp. z o.o. w okresie od 11.08.2014 r. do 30.06.2015 r. wykonała usługę dla Inwestora Oubus Hotel Gorzów Wielkopolski Sp. z o.o. (poprzednika prawnego Spółki OUBUS HOTEL Sp. z o.o.) przy budowie budynku hotelowego z parkingiem zlokalizowanym przy ul. Huloki w Żorach -dziś Hotel Alto -o łącznej kubaturze obiektu 9 080,42 m3.

Wykonawca wykonał roboty zgodnie z otrzymaną od Inwestora dokumentacją projektową w zakresie wykonania ogólnobudowlanych prac wykończeniowych wewnętrznych budynku, tzn.:

– wykonania posadzek wraz z niezbędnymi warstwami powyżej gotowej konstrukcji żelbetowej bez podsypek piaskowych wewnątrz budynku i warstwy betonu podkładowego na parterze,
-wykonania ścian i zabudowy szachtów w systemie G-K oraz drzwi rewizyjnych,
-wykonania ścian murowych rewizyjnych,
-tynkowania, szpachlowania, malowania ścian obiektu,
-ułożenia płytek podłogowych i ściennych,
-tynkowania, szpachlowania, malowania, montażu sufitów obiektu (systemowych rozwiązań i z suchej zabudowy) oraz systemowych drzwi rewizyjnych.”