cermag construction - logo

Referencje

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Referencje – Gmina Twardogóra

Referencje – Gmina Twardogóra

 

„Gmina Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra zaświadcza, iż firma Cermag Construction Sp. z o.o., ul.Robotnicza72 e, 53-608 Wrocław została wybrana w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i wykonała zadania pn.

„Dokończenie robót związanych z budową krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „Dolnośląski Delfinek, Część 1″,

zakres prac obejmował kompleksową realizację zadania, w tym: prace ogólnobudowlane (min. pokrycie dachów, dostawa i montaż ślusarki, wykończenie elewacji, sucha zabudowa ścian, dostawa i montaż stolarki, tynki, posadzki), wartość przedmiotowego zakresu wynosiła: 2.056.251,33 zł netto, t.j. 2.529.189, 13 zł brutto,

„Dokończenie robót związanych z budową krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „Dolnośląski Delfinek, Część 2″,

zakres prac obejmował kompleksową realizację zadania, w tym: prace specjalistyczne i wykończeniowe (min. konstrukcje żelbetowe, hydroizolacje basenowe, hydroizolacja pomieszczeń mokrych, kompleksowa realizacja saun (,,mokra” i „sucha”), termoizolacje, posadzki betonowe, wyposażenie technologii i elementów użytkowych pływalni), wartość przedmiotowego zakresu wynosiła: 1.095.711,50 zł netto, t.j. 1.347.725,15 zł brutto

Łączna wartość wykonanych prac przez firmę Cermag Construction Sp. z o.o. w ramach zadania pn. ,,Dokończenie robót związanych z budową krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek”, wynosiła: 3 151 962,83 zł netto, t.j. 3 876 914,28 zł brutto.

Parametry charakterystyczne obiektu: powierzchnie użytkowa: 1.298, 12 m powierzchnia zabudowy: 1.336,60 m2, kubatura: 7.173,40 m2.

Wszelkie prace wynikające z zakresu umowy zostały wykonane z należytą starannością i odebrane bez uwag Zamawiającego tym samym uważamy, że firma Cermag Construction Sp. z o.o. jest godnym polecenia partnerem do współpracy w zakresie wykonywania szeroko pojętych robót budowlanych, a dobra współpraca realizacji i koordynacji inwestycji upoważnia nas do rekomendowania jej jako solidnego wykonawcę.