cermag construction - logo

Referencje

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Referencje – Biedroń

Referencje – Biedroń

 

„Niniejszym listem pragniemy polecić spółkę Cermag Construction jako wiarygodnego i rzetelnego wykonawcę robót w ramach realizacji inwestycji PN.:

11 Realizacja „Pod Klucz” budynku mieszkalnego z wbudowanymi usługami w parterze – budynek T2, a także zagospodarowania terenu – etap li A posadowionego na działce numer 2/27 AM24, jednostka katastralna Grabiszyn, przy ul. Grabiszyńskiej 268 /al. Gen. Józefa Hallera 190-196 we Wrodawiu”,

polegających na:

– przygotowaniu projektu konstrukcyjno – warsztatowego,
– wykonaniu elewacji wentylowanej w systemie IMOLA budynku mieszkalno – usługowego T2 wraz z kompleksową dostawą pod-konstrukcji oraz okładziny ceramicznej, zgodnie z dokumentacją projektową i warsztatową.

Montaż elewacji wentylowanej wykonany został w systemie mocowań niewidocznych klejonych do wysokości 3 ma powyżej w systemie mocowań mechanicznych widocznych.

W/w zakres robót został wykonany z należytą starannością a firmę Cermag Construction śmiało rekomendujemy jako solidnego i sprawdzonego Wykonawcę posiadającego dużą wiedzę techniczną i technologiczną powierzonego zakresu robót.