cermag construction - logo

Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

Informacje o inwestycji

Przebudowa i rozbudowa oraz doposażenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

Dziś przychodzimy z kolejną aktualizacją prac w GOKBiS w Łagiewnikach. Z zewnątrz budynek nabiera już docelowego wyglądu, trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz prace wykończeniowe.

Za nami m.in. już:
wykonywanie  okładzin ceramicznych  w pomieszczeniach sanitarnych oraz na korytarzach,
– dostawa i montaż stolarki aluminiowej wewnętrznej,
– wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji sanitarnych, wod-kan oraz wentylacji.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów w realizacji projektu – wszystko idzie zgodnie z planem! 👷‍♂️⚒️