cermag construction - logo

Prace konstrukcyjne – Prologis, Wrocław

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Prace konstrukcyjne – Prologis, Wrocław

Informacje o inwestycji

Prace konstrukcyjne – Prologis, Wrocław

W lipcu rozpoczęliśmy prace konstrukcyjne dot. biurowca oraz budynku technicznego przyległego do hali magazynowej Prologis we Wrocławiu. 🆕 

W zakres prac wchodzą: 
✔roboty fundamentowe, 
✔montaż ścian w technologii murowanej wraz z trzpieniami żelbetowymi 
✔oraz dozbrojenie prefabrykowanych stropów kanałowych wraz z wieńcami.

Realizacja, pomimo bardzo ambitnych założeń terminowych, idzie zgodnie z planem. Cieszy nas zarówno fakt terminowo realizowanego zadania, jak również nawiązanie współpracy z nowym kontrahentem. Na bieżąco będziemy Was informować o postępie prac 
🏗️