cermag construction - logo

Prace wykończeniowe w Mirkowie

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Prace wykończeniowe w Mirkowie

Prace wykończeniowe w Mirkowie

Halę w Mirkowie spowił biały puch, ale kto by się tam przejmował takimi rzeczami, podczas gdy robota aż się pali w rękach.
Przecież do wykonania są prace z zakresu zagospodarowania terenu…
A ponadto, w chwili obecnej na inwestycji trwają roboty wykończeniowe związane m.in. z układaniem płytek gresowych, malowaniem ścian, instalacją oświetlenia czy też białym montażem.