cermag construction - logo

Mirków – Zakończenie prac

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Mirków – Zakończenie prac

Mirków – Zakończenie prac

Nowy tydzień rozpoczynamy bardzo optymistycznym akcentem z Mirkowa.
Zakończono wszystkie prace budowlano-instalacyjne oraz Projekt Zagospodarowania Terenu.
W ubiegłym tygodniu odbył się odbiór końcowy robót, a przed nami już ostania prosta – opracowanie dokumentacji powykonawczej.