cermag construction - logo

LG CHEM WROCŁAW ENERGY SP. Z O. O.

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

LG CHEM WROCŁAW ENERGY SP. Z O. O.

LG CHEM WROCŁAW ENERGY SP. Z O. O.

W ramach inwestycji LG Chem zrealizowaliśmy kontrakt na następujące prace:

 1. Demontaż istniejących elementów infrastruktury przemysłowej wraz                    z nawierzchniami drogowymi, konstrukcjami stalowymi oraz uzbrojeniem terenu.
 2. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej
 3. Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty, nasypy, podbudowy oraz frezowanie gruntu stabilizowanego cementem
 4. Roboty żelbetowe:
  • doki rozładunkowe
  • rampy najazdowe
  • płyty żelbetowe
  • fundamenty dla urządzeń technologicznych oraz konstrukcji hali
 5. Ułożenie posadzki przemysłowej zbrojonej włóknem rozproszonym o pow. 4000m2
 6. Wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową  kategorii KR4
 7. Niwelacja terenu wraz z montażem kostki betonowej
 8. Dostawa i montaż systemu rozładunkowego – podesty ruchome, bramy wjazdowe, fartuchy uszczelniające itp.