cermag construction - logo

Kierownik Kontraktu (Hale)

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Kierownik Kontraktu (Hale)

Kierownik Kontraktu (Hale)

Miejsce pracy: Wrocław, cała Polska

Oczekiwania wobec kandydatów:
• doświadczenie w zakresie pozyskiwania i realizacji kontraktów na obiekty halowe,
• dobra organizacja pracy i umiejętności negocjacyjne,
• umiejętność zarządzania pracą zespołową,
• zaangażowanie, dyspozycyjność i mobilność,
• dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Opis stanowiska:
• budowa zespołu odpowiedzialnego za pozyskiwanie i realizację kontraktów na budowę hal i obiektów kubaturowych,
• pozyskiwanie i koordynacja prac podwykonawców,
• udział w przygotowaniach, realizacji i odbiorach jakościowych prowadzonych inwestycji,
• nadzór i koordynacja zgodności prac z obowiązującymi normami,
• realizacja inwestycji zgodnie z projektami i standardami firmy,
• rozliczanie kosztów realizowanych robót, sporządzanie stosownych zestawień,
• prowadzenie i nadzór procedur administracyjnych związanych z procesem realizacji inwestycji,
• nadzór nad realizacją projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem i budżetem.

Oferujemy:
• atrakcyjny system wynagradzania,
• cykliczne szkolenia branżowe,
• udział w ciekawych i zróżnicowanych projektach,
• niezbędne narzędzia pracy,
• stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• przyjazną atmosferę pracy,
• dostęp do atrakcyjnego ubezpieczenia grupowego, prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej,
• rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z procedurą rekrutacyjną, prowadzoną przez CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o.
3. Zgłoszenie swojej aplikacji, stanowiącej odpowiedź na zamieszczone powyżej ogłoszenie, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2.
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające – firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
7. CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. W oparciu o Państwa dane osobowe CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.