cermag construction - logo

KFC Drive Thru MOP Kierzno Północ

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

KFC Drive Thru MOP Kierzno Północ

KFC Drive Thru MOP Kierzno Północ

Opis inwestycji:

Budowa budynku restauracji KFC 330+ typu Drive Thru wraz z obiektami wyposażenia terenu związanymi bezpośrednio z działalnością restauracji. Restauracja jest elementem projektu MOP III Kierzno Północ przy drodze S8. Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony w konstrukcji żelbetowo-murowanej z zadaszeniami w konstrukcji stalowej.

Zakres robót CC:

Roboty konstrukcyjne żelbetowe i murowe oraz wykończeniowe wraz z instalacjami wod-kan, HVAC i elektrycznymi. Zagospodarowanie terenu wraz drogami, parkingami i instalacjami sieci zewnętrznych (sanitarnymi i elektrycznymi).

Rozpoczęcie robót: 20.01.2021 r.