cermag construction - logo

Inżynier Budowy

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Inżynier Budowy

Cermag Construction Sp. z o. o., firma realizująca inwestycje budowlane oraz projekty indywidualne zarówno w systemie generalnego wykonawstwa, jak również firma podwykonawcza i dostawca materiałów oraz najnowszych technologii dla podmiotów gospodarczych z branży budowlanej działających w sektorze budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, rekreacyjno-sportowego oraz specjalistycznego, poszukuje kandydatki/a na stanowisko:

Inżynier Budowy
Miejsce pracy: Wrocław

 

Zakres obowiązków:

 • wsparcie Kierownika Budowy/Kontraktu/Robót w zakresie koordynacji prac przy realizacji budowy,
 • udział w opracowywaniu technicznych, materiałowych i organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych,
 • prowadzenie dokumentacji budowlanej i technicznej oraz korespondencji związanej z budową,
 • pozyskiwanie dostawców, materiałów i podwykonawców,
 • weryfikacja postępu i jakości prac oraz ich zgodności z harmonogramem,
 • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach prac,
 • współpraca z przedstawicielami Zleceniodawcy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub doświadczenie zawodowe w realizowaniu i nadzorowaniu prac budowlano-wykończeniowych,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku inżyniera budowy,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office i AutoCad,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • zaangażowanie, dyspozycyjność i mobilność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do krótkoterminowego wykonywania zadań poza miejscem zamieszkania.

Oferujemy:

 • możliwość podnoszenia wiedzy w ramach szkoleń branżowych,
 • udział w ciekawych i zróżnicowanych projektach,
 • atrakcyjny system wynagradzania i premiowania,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • stabilność zatrudnienia,
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z procedurą rekrutacyjną, prowadzoną przez CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o.
3. Zgłoszenie swojej aplikacji, stanowiącej odpowiedź na zamieszczone powyżej ogłoszenie, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2.
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające – firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
7. CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. W oparciu o Państwa dane osobowe CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.