cermag construction - logo

Specjalista ds. kosztorysowania

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Specjalista ds. kosztorysowania

Specjalista ds. kosztorysowania

Cermag Construction Sp. z o. o., firma działająca na polskim rynku od 2007r. i prowadząca działalność gospodarczą w sektorze budownictwa kubaturowego, przemysłowego, rekreacyjno-sportowego oraz komercyjnego poszukuje kandydatki/a na stanowisko:

Specjalisty ds. kosztorysowania
Miejsce pracy: Wrocław

 

Twój zakres obowiązków:

 • Analiza dokumentacji projektowej i przetargowej,
 • Przygotowanie dokumentów formalnych związanych z procesami przetargowymi,
 • Opracowywanie kosztorysów ofertowych,
 • Sporządzanie przedmiarów robót,
 • Formułowanie zapytań ofertowych do dostawców i podwykonawców,
 • Dążenie do optymalizacji kosztów inwestycji, proponowanie rozwiązań alternatywnych,
 • Zarządzanie bazą oraz pozyskiwanie nowych dostawców i podwykonawców,
 • Udział w negocjacjach umów z dostawcami i podwykonawcami,
 • Udział w spotkaniach inwestycyjnych i negocjacjach z inwestorami,
 • Epizodyczne sporządzanie zamówień oraz organizacja zaopatrzenia w materiały.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie techniczne, optymalnie wyższe budowlane,
 • Minimum 1-roczne doświadczenie w kosztorysowaniu i ofertowaniu,
 • Biegła obsługa programów AutoCad i MS Office,
 • Obsługa programów bazujących na kalkulacji KNR np. typu Norma będzie dodatkowym atutem,
 • Znajomość technologii i materiałów budowlanych,
 • Umiejętność dobrego zarządzania czasem pracy,
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji robót.

To oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontrakt B2B,
 • Udział w ciekawych, zróżnicowanych i rozpoznawalnych projektach,
 • Komplet niezbędnych narzędzi i oprogramowania do realizacji powierzonych zadań,
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń branżowych,
 • Dofinanowanie pakietu Multisport.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z procedurą rekrutacyjną, prowadzoną przez CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o.
3. Zgłoszenie swojej aplikacji, stanowiącej odpowiedź na zamieszczone powyżej ogłoszenie, stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2.
4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające – firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
7. CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. W oparciu o Państwa dane osobowe CERMAG CONSTRUCTION sp. z o.o. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.