Hotel Alto w Żorach

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Informacje o inwestycji

Hotel Alto w Żorach

W Hotelu Alto w Żorach, naszym zadaniem było wykonanie robót zgodnie z otrzymaną od Inwestora dokumentacją projektową w zakresie kompleksowych prac budowlano-wykończeniowych wewnątrz budynku.