cermag construction - logo

Budynek mieszkalno-usługowy, Bielany Wrocławskie

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Budynek mieszkalno-usługowy, Bielany Wrocławskie

Budynek mieszkalno-usługowy, Bielany Wrocławskie

Budynek mieszkalno-usługowy wraz z infrastrukturą techniczną w Bielanach Wrocławskich, zrealizowany w systemie Generalnego Wykonawstwa.

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie robót ziemnych,
  • budowę budynku w stanie surowym,
  • wykonanie prac wykończeniowych wraz ze wszystkim branżami instalacyjnymi,
  • zagospodarowanie terenu zewnętrznego, tj. wykonanie chodników, placów manewrowych parkingu dla samochodów oraz instalacji zewnętrznych.

Powierzchnia całkowita budynku: 1 265,85 m²