cermag construction - logo

Budowa Noclegowni z Izolatorium i Ogrzewalnią przy ul. Popielskiego we Wrocławiu

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Budowa Noclegowni z Izolatorium i Ogrzewalnią przy ul. Popielskiego we Wrocławiu

Informacje o inwestycji

Budowa Noclegowni z Izolatorium i Ogrzewalnią przy ul. Popielskiego we Wrocławiu

Czas na aktualizację postępów prac w budowie Noclegowni z Izolatorium i Ogrzewalnią we Wrocławiu.🛠️
Obecnie  kończymy stan surowy budynku – wykonany jest strop oraz ściany zewnętrze. Rozpoczynamy też montaż instalacji wewnętrznych oraz prowadzimy roboty ziemne i sieciowe. Mimo utrudnień z dojazdem na budowę, spowodowanych przedłużającym się remontem ul. Popielskiego, prace postępują w szybkim tempie…