cermag construction - logo

Basen przy SP 84, Wrocław

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Informacje o inwestycji

Basen przy SP 84, Wrocław

Remont basenu obejmujący wykonanie reprofilację, izolacje przeciwwodne oraz dostawę i montaż płytek ceramicznych.