cermag construction - logo

Basen przy SP 3, ul. Bobrza, Wrocław

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Basen przy SP 3, ul. Bobrza, Wrocław

Informacje o inwestycji

Basen przy SP 3, ul. Bobrza, Wrocław

Kompleksowa modernizacja basenu wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym.