cermag construction - logo

ASC Workers, Wałbrzych

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

ASC Workers, Wałbrzych

Informacje o inwestycji

ASC Workers, Wałbrzych

Budowa hali magazynowej o powierzchni 3000m2 wraz zapleczem biurowym oraz zagospodarowaniem terenu.