cermag construction - logo

Aquapark, Kłodzko

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

Informacje o inwestycji

Aquapark, Kłodzko

Reprofilacja konstrukcji żelbetowych niecek basenowych, wykonanie izolacji oraz dostawa i montaż okładzin ceramicznych.