cermag construction - logo

A&D Foryś, Ochędzyn

Zaufanie to jedna z wielu rzeczy, które budujemy dobrze.

A&D Foryś, Ochędzyn

Informacje o inwestycji

A&D Foryś, Ochędzyn

Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem biurowym oraz zagospodarowaniem terenu – generalne wykonawstwo.